En computer er et avanceret redskab til logisk og effektiv problemløsning

Avanceret: Udviklet, fremskreden

Ordet "avanceret" tolkes ofte som noget positivt - som en forbedring. Men det betyder blot at der er sket en udvikling.

En rådden tomat er en højt udviklet tomat. For at afgøre om en udvikling er positiv er det nødvendigt at se på, hvilken retning den tager.

Man kan så pege på, at avanceret betyder fremadrettet udvikling (avancement = fremadskriden) - men fremad er ikke altid den bedste vej at gå.

Logisk: Firkantet, klinisk

Logisk er ikke det samme som simpel. Logiske udtryk kan være så simple som "2+2=4", men en computer indeholder så mange lag af logik, at de ikke længere er simple.

Computere er logisk opbygget, men så komplekse at de kun kan bygges "nogenlunde fejlfrit".

Effektiv: Virkningsfuld

Du er effektiv når du får udrettet en masse hurtigt og nemt.

Et værktøj er kun effektivt hvis du bliver effektiv ved at bruge det.

For den der ikke kender vejen er ingen vind en god vind.

Problemløsning

Den største udfordring ligger i at indkredse og beskrive et problem, ikke i selve problemløsningen. Uden ordentligt forarbejde kan det ligefrem være skadeligt, idet dybereliggende problemstillinger kan sløres af for simple "lappeløsninger";.